1

"Privacybeleid"

Vragen

Privacybeleid

Mediaplatform VIDM Mediaplatform VIDM, gevestigd aan Havenstraat 60, 3861 VZ Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:
http://www.vidm.nl Havenstraat 60, 3861 VZ Nijkerk 085 130 54 34

Voor Mediaplatform VIDM is een zorgvuldige omgang met gegevens van de geregistreerde gebruikers van Mediaplatform VIDM van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt. De gegevensverwerking beperkt zich tot dat wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de service en diensten behorende bij ons platform. Er worden niet meer gegevens opgeslagen dan dat nodig is om u goed van dienst te kunnen zijn.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Mediaplatform VIDM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@vidm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mediaplatform VIDM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:Geautomatiseerde besluitvorming

Mediaplatform VIDM neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mediaplatform VIDM) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Met Mediaplatform VIDM maken we het laagdrempelig journalisten en redacteuren (verder te noemen: journalisten) om in contact te treden met een bredere diversiteit aan potentiële interviewkandidaten (experts/leden). En we verlagen de drempel voor de experts om in contact te treden met journalisten.


De namen, contactgegevens, interesses en huidige functies van de aangemelde journalisten zijn na inloggen zichtbaar voor de experts (leden). Als een journalist zich aanmeldt op https://www.vidm.nl/journalist dan blijven die gegevens die hij/zij invult vindbaar voor ingelogde leden met een betaald lidmaatschap, totdat de betreffende journalist zijn of haar gegevens en/of profiel verwijderd.
Een expert (lid) meldt zich aan op https://www.vidm.nl Het ingevulde profiel is openbaar vindbaar. Dit is ook van belang voor de expert, omdat hij/zij op een laagdrempelige manier gevonden wilt worden. De expert kan altijd zelf zijn/haar gegevens aanpassen en/of haar profiel verwijderen. Op https://www.vidm.nl is het profiel vindbaar. Een betaald lidmaatschap loopt na een jaar automatisch af. Na dat jaar kan er betaald verlengd worden. Wordt er niet betaald verlengd, dat gaat het lidmaatschap automatisch over in een gratis lidmaatschap. Hierdoor blijft het profiel zichtbaar. Leden en journalisten kunnen altijd en op ieder moment hun account verwijderen. Eventuele betaalgegevens blijven opgeslagen zolang dit wettelijk nodig is voor de Belastingdienst (zeven jaar).Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mediaplatform VIDM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar websupport@vidm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mediaplatform VIDM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mediaplatform VIDM wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mediaplatform VIDM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice (websupport@vidm.nl) en via service@vidm.nl.


Opgeslagen gegevens

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum (alleen van experts/leden). Relevante informatie voor journalisten.

- Adresgegevens (nodig voor factuur)

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

- Bankrekeningnummer (wordt opgeslagen door internetkassa Mollie. Op die manier kunnen eventuele terugstortingen makkelijk plaatsvinden).Waarvoor uw gegevens worden gebruikt naast de overduidelijke functie die bepaalde gegevens op het platform hebben:

- Het afhandelen van uw betaling (zie bankrekeningnummer hierboven)

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om u toegang tot onze diensten te kunnen verlenen.


Mediaplatform VIDM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Mediaplatform VIDM verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mediaplatform VIDM blijft er verantwoordelijk voor.Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt Mediaplatform VIDM gegevens vast in een bestand. Mediaplatform VIDM gebruikt gegevens van geregistreerde gebruikers om de nieuwsbrief van Mediaplatform VIDM te versturen. De gebruikers kunnen zich hier voor afmelden. Indien functionaliteiten zijn aangepast kunt u als lid van Mediaplatform VIDM maximaal tweemaal per 30 dagen een mail hierover ontvangen. Als u daar geen prijs op stelt, kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door een e-mail te sturen naar websupport@vidm.nl. Als u zich aanmeldt bij Mediaplatform VIDM wordt u automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief.Beveiliging gegevens

De gegevens die in de database worden vastgelegd, worden vertrouwelijk behandeld en worden automatisch opgeslagen in een database op een server van een vertrouwd hostingbedrijf. Verder heeft Mediaplatform VIDM anti-spam maatregelen genomen. Mediaplatform VIDM beschermt uw gegevens maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade door derden.Clickgedrag

Op de website van Mediaplatform VIDM worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren zodat Mediaplatform VIDM haar dienstverlening verder kan optimaliseren.Wijzigingen

Mediaplatform VIDM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig de Verklaring inzake Privacy voor een update van het privacybeleid van Mediaplatform VIDM.

Gebruik ID

Op de website van Mediaplatform VIDM krijgt de gebruiker na het registreren een persoonlijk profiel. Het profiel geeft toegang tot het gebruik van additionele functionaliteiten op de website. Daarnaast is het mogelijk om via het profiel andere gebruikers te vinden met dezelfde interesses en uit de door u aangegeven regio. De site heeft echter als primair doel om meer verschillende deskundigen in de media te krijgen. De tekst van het profiel moet dan ook gericht zijn op journalisten als u zich als expert (lid) heeft aangemeld (betaald) of gericht zijn op deskundigen (de leden: potentiële bronnen) als u zich als journalist heeft aangemeld. Via de Vraag & Antwoord sessies kunt u ondersteuning krijgen m.b.t. de tekst.Betaling

Mediaplatform VIDM kan niet verplicht worden om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties. Mediaplatform VIDM kan niet verplicht worden betalingen terug te storten. Ongeacht de reden die de gebruiker opgeeft.Vragen

Als u nog vragen heeft kunt een e-mail sturen naar service@vidm.nl

Als u nog vragen heeft kunt een e-mail sturen naar service@vidm.nl

Inloggen bij VIDM


Inloggen

Wachtwoord vergeten? Herstel hier je wachtwoord